Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Välj kurser utifrån vald teknisk inriktning

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
EN2401 Bild- och videobehandling 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EN2300 Talsignalbehandling 6,0 hp 6,0
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 hp 6,0
EQ2410 Avancerad digital kommunikation 6,0 hp 6,0
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp 1,0 2,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2610 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik i MDI
For Human Computer Interaction and Design Students not taken the Research Methodology and Scientific Writting year 1
7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 3,5 4,0
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp 7,5
DH2660 Haptik 6,0 hp 6,0
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
IL2228 Designprojekt I 9,0 hp 4,0 5,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ1220 Signalteori 7,5 hp 7,5
IL2452 Språk för system design 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 hp 7,5
IL2226 Konstruktion av inbyggda system 7,5 hp 7,5

Inriktningen ges inte 2012-2013

Inriktningen ges inte 2012-2013