Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Välj kurser utifrån vald teknisk inriktning

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 6,0 6,0
IL222X Examensarbete inom elektronik- och datorsystem, avancerad nivå 30,0

Inriktningar

Distribuerade tjänster och system (DITS)

Digital media teknik EIT (DMTE)

Människa dator interaktion och design EIT (HCID)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 3,5 4,0
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 7,5
DH2660 Haptik 6,0 6,0
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 7,5

Inbyggda system EIT (INSY)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2452 Språk för system design 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 7,5

Säkerhet och integritet (SAPR)

Inriktningen ges inte 2014/15.

Tjänstedesign (SDEN)

Inriktningen ges inte 2014/15.