Behörighet och urval

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2016-01-28
Godkänd: 2016-01-28

Avslutad kandidatexamen, som motsvarar en svensk kandidatexamen (180 hp), från ett universitet som erkänns av regeringen eller ackrediteras av annan erkänd organisation. En kandidatexamen i naturvetenskap eller teknik krävs för de flesta program (se respektive programbeskrivning). Sökande antagna till längre tekniska utbildningar och som har genomgått kurser motsvarande 180 hp, kommer att bedömmas från fall till fall.

Språkkunskaper

Goda kunskaper i skriven och talad engelska. Ansökande måste kunna bevisa sina färdigheter i engelska. Konsortiet accepterar:

TOEFL iBT, internetbaserat test, totalpoäng om minst 92, 22 i skrivsektionen

IELTS poäng om minst 6.5, med inget resultat lägre än 6.0 (endast akademisk träning accepteras)

University of Cambridge/ University of Oxford Certificates:

Certificate in Advanced English (CAE): A- C godkänns

Certificate of Proficiency in English (CPE): A- C godkänns

KTH accepterar även följande:

Sökande med 30 hp (motsvarande 30 ECTS credits) från ett EU/EEA land eller Schweiz där undervisningsspråket är engelska.

Sökande med 30 hp (motsvarande 30 ECTS credits) från Storbritannien, Irland, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Jamaica och de engelskspråkiga delarna av Kanada.                                                      

TOEFL PBT, pappersbaserat test, totalpoäng minst 575, 4.5 i skrivsektionen.

Prov på engelska färdigheter behöver inte ges för ansökanden som haft engelska som undervisningsspråk (minst tre år av heltidsstudier på universitetsnivå).

Sökande från Turkiet som har studerat en 1-årig förberedande engelskakurs på ett universitet.

Svenska sökanden skall ha goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B. Sökande från vissa andra länder kan även de ha gymnasiemeriter som motsvarar Engelska B, exempelvis GCE O-level (lägst C).

Särskilda behörighetskrav

Internationellt erkänd kandidatexamen (Bachelor's degree) i Electrical/Electronic Engineering, Computer Science, Computer Engineering, Computer Science eller Information Technology, inkluderande minst 60 ECTS (hp) courses i computer science, grundläggande digital and analog elektronik, grundläggande reglerteknik, datorsystem/datorarkitektur och programmering, och åtminstone 30 ECTS inom matematik, inkluderande analys (calculus), linjär algebra and matematisk statistik.
De särskilda behörighetskraven kan komma att anses ej uppfyllda om:

  1. Om medelbetyget ligger i den undre tredjedelen av den använda betygsskalan (över gränsen för godkänt)
  2. Om institutionen som utfärdat betyget inte anses motsvara acceptabel kvalitetsnivå enligt tillbördig myndighet i det land där institutionen är belägen
  3. Om examen inte kvalificerar för antagning till motsvarande mastersprogram i det land där det är utfärdat

Urval

Urvalsprinciperna är i överensstämmelse med KTH:s antagningsordning:
I en konkurrenssituation måste ett urval göras. Beräkning av ett meritvärde grundat på kunskaper, arbetslivserfarenhet eller andra kunskaper och erfarenheter av vikt för utbildningen, ligger till grund för tillsättning av platserna. Andra faktorer kan också få ett meritvärde. Vid lika meritvärde används lottning. Följande kriterier för meritvärdering tillämpas: Relevant kandidatexamen, akademisk excellens, entreprenöriell excellens, innovativ potential.