Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Välj kurser utifrån vald teknisk inriktning.

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2224 Nätverk inom Data Science 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2320 Talsignalbehandling 6,0 hp 6,0
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 hp 6,0
EQ2410 Avancerad digital kommunikation 6,0 hp 6,0
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp 1,0 2,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp 7,5 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp 1,0 2,0