Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2224 Nätverk inom Data Science 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 4,0 3,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.