Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 60797 6,0 6,0

Inriktningar

Datamoln och tjänster EIT (DAMO)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 60797 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 7,5
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 7,5
ID2224 Nätverk inom Data Science 7,5 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 7,5
DD2421 Maskininlärning 61005 7,5 7,5

Data Science EIT (DASC)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
ID2222 Datautvinning 7,5 7,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 60797 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2224 Nätverk inom Data Science 7,5 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 7,5

Digital media teknik EIT (DMTE)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 60797 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 8,5 0,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 6,0
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60606 7,5 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60608 7,5 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60609 7,5 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60611 3,0 1,5 1,5

Människa dator interaktion och design EIT (HCID)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 7,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 60797 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60340 7,5 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 60947 7,5 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60646 7,5 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 60549 7,5 7,5

Inbyggda system EIT (INSY)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 60797 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2452 Språk för system design 7,5 7,5
IS2500 RFID System 7,5 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60340 7,5 7,5

Internetteknik och arkitekturer EIT (ITAK)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 4,0 3,5
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 7,5 7,5
ME2082 Mindre projektarbete inom entreprenörskap 60797 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 7,5
EP2300 Nätverkshantering 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60603 7,5 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60611 3,0 1,5 1,5