Årskurs 1

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
Denna alternativt II2202 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
Denna alternativt AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2214 Programmering för data science 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ID2211 Datautvinning, grundkurs 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID2225 Lärande maskiner 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2214 Programmering för data science 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ID2211 Datautvinning, grundkurs 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
ID2225 Lärande maskiner 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5

Students going to exits Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven do only have mandatory courses in year 1. Other exits can chose more freely.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
IL2239 Analoga-digitala gränssnitt
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
EP2120 Internetworking
Mandatory for students with exit Aalto, BME. Elective for others
7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori
Mandatory for students with exit Delft, KTH, UniTN. Elective for others.
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp 7,5

Visuell databehandling och kommunikationbehandlar grundläggande tekniker för digitala media system. Här ingår teknik för generering av digital media, bearbetning och kodning av media, lagring av media innehåll samt trådbunden och trådlös överföring av media

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 7,5
EP2120 Internetworking
Mandatory for students with exit Aalto, BME. Elective for others
7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori
Mandatory for students with exit Delft, UniTN. Elective for others.
7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp 6,0 3,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp 7,5