Årskurs 1

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
Denna alternativt II2202 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
Denna alternativt AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 50220 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 50912 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 50409 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 50723 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60079 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60301 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60562 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60118 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60081 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60166 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 50220 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 50912 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 50409 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 50723 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60079 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60301 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60562 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60118 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60081 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60166 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 50720 7,5 hp 7,5
IK2215 Avancerad internetteknik 50203 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60680 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60854 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60158 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 60412 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 50720 7,5 hp 7,5
IK2215 Avancerad internetteknik 50203 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60680 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60854 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60158 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 60412 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 50912 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
ID2214 Programmering för data science 50715 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
ID2211 Datautvinning, grundkurs 60906 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 51036 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50241 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50338 6,0 hp 6,0
ID2225 Lärande maskiner 50729 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60171 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60854 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60119 9,0 hp 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60118 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 60412 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 50912 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
ID2214 Programmering för data science 50715 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
ID2211 Datautvinning, grundkurs 60906 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 51036 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50241 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50338 6,0 hp 6,0
ID2225 Lärande maskiner 50729 7,5 hp 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60171 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 60854 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60119 9,0 hp 6,0 3,0
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60118 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 60412 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 50537 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 50044 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 60131 3,0 hp 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50043 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 50537 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 50044 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 60131 3,0 hp 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50043 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 50810 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 60565 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60708 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5

Students going to exits Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven do only have mandatory courses in year 1. Other exits can chose more freely.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
50810 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
60565 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
IS2202 Datorsystemarkitektur
Mandatory for INSY exit Aalto, TU Berlin, TU Eindhoven. Elective for others.
60708 7,5 hp 7,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
50135 7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
51072 7,5 hp 7,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
II2302 Sensor-baserade system
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60926 7,5 hp 7,5
ID2218 Design of Fault-tolerant Systems
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60709 7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60517 7,5 hp 7,5
IL2239 Analoga-digitala gränssnitt
Elective for INSY exit UNITN, TUCS, BME
60642 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60499 6,0 hp 6,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
EP2120 Internetworking
Mandatory for students with exit Aalto, BME. Elective for others
51174 7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori
Mandatory for students with exit Delft, KTH, UniTN. Elective for others.
50788 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 51036 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 50409 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60680 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60683 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60119 9,0 hp 6,0 3,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0 hp 1,5 1,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60124 6,0 hp 6,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60166 7,5 hp 7,5

Visuell databehandling och kommunikationbehandlar grundläggande tekniker för digitala media system. Här ingår teknik för generering av digital media, bearbetning och kodning av media, lagring av media innehåll samt trådbunden och trådlös överföring av media

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60499 6,0 hp 6,0
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
ME2078 Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer 60210 4,0 hp 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp 7,5
EP2120 Internetworking
Mandatory for students with exit Aalto, BME. Elective for others
51174 7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori
Mandatory for students with exit Delft, UniTN. Elective for others.
50788 7,5 hp 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp 4,0 3,5
ME2094 Internetmarknadsföring
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
51308 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60199 7,5 hp 7,5
ME2095 e-businesstrategier
En av ME2062, ME2094, ME2095 ska läsas
60621 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 51036 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 50409 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60680 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60683 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60119 9,0 hp 6,0 3,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0 hp 1,5 1,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60124 6,0 hp 6,0
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60166 7,5 hp 7,5