Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Inriktningar

Autonoma system EIT (AUSM)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 7,5
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5

Autonoma system KTH (AUSY)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 7,5
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5

Moln- och nätverksinfrastrukturer KTH (CLNI)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

IL2450 and IL2217 will be replaced by a new course from HT19, VHDL design and validation (name can be changed), 9 credits. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 7,5
EP2420 Nätverksanalys 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5

Moln- och nätverksinfrastrukturer EIT (CLNS)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

IL2450 and IL2217 will be replaced by a new course from HT19, VHDL design and validation (name can be changed), 9 credits. 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 7,5
EP2420 Nätverksanalys 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5

Data Science EIT (DASC)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5
ID2225 Lärande maskiner 50729 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5

Data Science KTH (DASE)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5
ID2225 Lärande maskiner 50729 7,5
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5

Människa dator interaktion och design EIT (HCID)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5

Människa dator interaktion och design KTH (HCIN)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5

Inbyggda system KTH (INSM)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5
II2302 Sensor-baserade system 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5
IL2452 Språk för system design 7,5
IS2500 RFID System 7,5

Inbyggda system EIT (INSY)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2203 Digital design och validering med hårdvarubeskrivande språk 9,0
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 50135 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5
IL2230 Hårdvaruarkitekturer för djupinlärning 7,5
IL2236 Arkitekturer för inbyggda mångkärniga system 7,5
IL2452 Språk för system design 7,5
IS2500 RFID System 7,5

Visuell databehandling och kommunikation KTH (VCCN)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 50409 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0
DD2429 Datorfotografi 6,0
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 7,5
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5

Visuell databehandling och kommunikation EIT (VCCO)

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 50409 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0
DD2429 Datorfotografi 6,0
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 7,5
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5