Årskurs 2

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp

Inriktningar

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5 hp
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5 hp
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5 hp
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 50586 7,5 hp
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp
EL2320 Tillämpad estimering 7,5 hp
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

IL2450 and IL2217 will be replaced by a new course from HT19, VHDL design and validation (name can be changed), 9 credits. 

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

IL2450 and IL2217 will be replaced by a new course from HT19, VHDL design and validation (name can be changed), 9 credits. 

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp
ID2222 Datautvinning 7,5 hp
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp
ID2225 Lärande maskiner 50729 7,5 hp
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0 hp
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp
ID2222 Datautvinning 7,5 hp
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp
ID2225 Lärande maskiner 50729 7,5 hp
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp
DD2418 Språkteknologi 60111 6,0 hp
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5 hp
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp
ME2096 Innovationsprojekt inom IKT 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
En av II2202, AK2036 ska läsas
50283 7,5 hp
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
En av II2202, AK2036 ska läsas
50825 7,5 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5 hp
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp
IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

I enlighet med KTH:s riktlinjer ingår obligatoriskt en kurs i forskningsmetodik och vetenskapsteori omfattande 7.5 hp. Denna kurs kan genomföras när som helst under studierna. För närvarande erbjuds följande alternativa kurser:

 • II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • AK2036  Theory and Methodology of Science with Applications 7,5 hp