Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, järnvägsteknik (TJVTM), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser som läses på UIUC det första året:

CEE408 Railway Transportation Engineering, 7,5 hp

CEE409 Railway Track Engineering, 7,5 hp

CEE598 Advanced Track Engineering, 10 hp

CEE412 High-Speed Rail Engineering, 7,5 hp

Valfria kurser som kan läsas på UIUC det första eller andra året:

CEE410 Railway Signalling and Control

CEE411 Railroad Project Design and Construction

CEE418 Public Transportation

CEE491 Decision and Risk Analysis

CEE498 HSR Construction Mananagement

CEE498 Transportation Safety and Risk

CEE509 Transportation Soils

CEE512 Logistics

CEE598 Railway Terminal Design and Operations

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Obligatorisk kurs som läses på UIUC det andra året:

CEE498 High-Speed Rail Planning, 7,5 hp

Valfria kurser som kan läsas på UIUC det första eller andra året:

CEE410 Railway Signalling and Control

CEE411 Railroad Project Design and Construction

CEE418 Public Transportation

CEE491 Decision and Risk Analysis

CEE498 HSR Construction Mananagement

CEE498 Transportation Safety and Risk

CEE509 Transportation Soils

CEE512 Logistics

CEE598 Railway Terminal Design and Operations