Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (29,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 hp Avancerad nivå
SD2307 Spårfordonsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser som läses på UIUC det första året:

CEE408 Railway Transportation Engineering, 7,5 hp

CEE409 Railway Track Engineering, 7,5 hp

CEE598 Advanced Track Engineering, 10 hp

CEE412 High-Speed Rail Engineering, 7,5 hp

Valfria kurser som kan läsas på UIUC det första eller andra året:

CEE410 Railway Signalling and Control

CEE411 Railroad Project Design and Construction

CEE418 Public Transportation

CEE491 Decision and Risk Analysis

CEE498 HSR Construction Mananagement

CEE498 Transportation Safety and Risk

CEE509 Transportation Soils

CEE512 Logistics

CEE598 Railway Terminal Design and Operations

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AH2029 Järnväg signalteknik - signalsystem 7,5 hp Avancerad nivå
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp Avancerad nivå
SD2229 Projektkurs i fordonsdynamik del 1 7,5 hp Avancerad nivå
SD2230 Projektkurs i fordonsdynamik del 2 7,5 hp Avancerad nivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatorisk kurs som läses på UIUC det andra året:

CEE498 High-Speed Rail Planning, 7,5 hp

Valfria kurser som kan läsas på UIUC det första eller andra året:

CEE410 Railway Signalling and Control

CEE411 Railroad Project Design and Construction

CEE418 Public Transportation

CEE491 Decision and Risk Analysis

CEE498 HSR Construction Mananagement

CEE498 Transportation Safety and Risk

CEE509 Transportation Soils

CEE512 Logistics

CEE598 Railway Terminal Design and Operations