Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Hösten i årskurs 2 läses på UIUC (utbytestermin).
Obligatorisk kurs
CEE412 High-Speed Rail Engineering, 7,5 hp
Villkorligt valfria kurser. Minst 22,5 hp ska läsas.
CEE408 Railway Transportation Engineering, 8 hp
CEE498 High-Speed Rail Planning, 7,5 hp
CEE509 Transportation Soils, 8 hp
CEE472 Structural Dynamics I, 7,5 hp
CEE491 Decision and Risk Analysis, 7,5 hp
CEE512 Logistics, 10 hp
CEE598 Railway Terminal Design and Operations, 10 hp
CEE491 Concrete Materials, 10 cr