Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatorisk kurs som läses online på UIUC det första året:
CEE409 Railway Track Engineering, 8 hp (ges HT, p1-p2)

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria ska uppgå till minst 44,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 hp
SD2307 Spårfordonsteknik 7,5 hp
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 hp

Villkorligt valfria kurser som läses online på UIUC det första året. *Av CEE408 och CEE472 ska minst en läsas.

*CEE408 Railroad Transportation Engineering, 8 hp (ges HT, p1-p2)
*CE472 Stuctural Dynamics I, 8 hp (ges HT, p1-p2)
CEE410 Railway Signalling and Control, 7,5 hp (ges VT, p3-p4)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF2201 Brokonstruktion 7,5 hp
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 7,5 hp
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 7,5 hp
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering 7,5 hp
SD2320 Utmaningsbaserad järnvägssystemdesign 7,5 hp
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp