Årskurs 2

Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (TKEMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år. 

I årskurs 2 läses en obligatorisk kurs, rekommenderade kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå, 30 hp.
Se listan nedan;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå - KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom fiber och polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X    

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KE2325 Processdesign för industri och samhälle 50929 15,0 15,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KD2380 Korrosion och ytskydd 51011 7,5 7,5
KE2195 Experimentell processdesign 51284 7,5 7,5
KE2331 Läkemedelsteknologi 50313 7,5 7,5
KF2470 Massa- och pappersprocesser 50987 7,5 7,5