Utbildningens omfattning och innehåll

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TKOMK), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2009-09-15
Godkänd: 2009-09-15