Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Examensarbete 15 hp är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2431 Maskininlärning Rekommenderad förkunskap: flervariabelsanalys 6,0 hp 6,0
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp 7,5
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 hp 7,5
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp 6,0 3,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5
IK2001 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5
IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer 7,5 hp 7,5
DD2388 Programsystemkonstruktion med .NET Framework 7,5 hp 4,5 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LS1309 Engelska B1 7,5 hp 4,0 3,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5