Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1018 Programmering I 7,5 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp Grundnivå
IX1303 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
IX1304 Matematik, analys 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II1310 Introduktionskurs i datateknik Kursen ges under introduktionsveckorna i augusti 1,5 hp Grundnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I Kursen ges under introduktionsveckorna i augusti 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1019 Programmering II 7,5 hp Grundnivå
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Grundnivå
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IS1350 Operativsystem 7,5 hp Grundnivå
IV1351 Datalagring 7,5 hp Grundnivå
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
II1302 Projekt och projektmetoder Denna eller IV1300 kan väljas 7,5 hp Grundnivå
IK1550 Internetworking 6,0 hp Grundnivå
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp Grundnivå
LS1309 Engelska B1 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete 15 hp på grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.