Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, ljus, design och hälsa (TLDHM), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HS2006 Ljusarmaturdesign 15,0 Avancerad nivå
HS2007 Ljus och människa 9,0 Avancerad nivå
HS2008 Ljus och rum-utomhusbelysning 12,0 Avancerad nivå
HS2009 Ljus och rum-inomhusbelysning 15,0 Avancerad nivå
HS2010 Ljus och teori 9,0 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (61,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
HS2011 Dagsljus och planeringsmetoder 12,0 Avancerad nivå
HS2012 Ljusdesign - fördjupning 12,0 Avancerad nivå
HS202X Examensarbete inom Ljusdesign och hälsa, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå