Behörighet och urval

Magisterprogram, ljusdesign (TLODM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2018-09-20
Godkänd: 2018-11-05

För att vara behörig att ansöka till magisterprogrammet krävs en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng i arkitektur, design eller teknik. Examen i teknik måste innehålla minst 30 högskolepoäng inom ämnena arkitektur och design. Dessa poäng kommer att bedömas av avdelningen för ljusdesign i urvalsprocessen. Undantag kan göras för arbetslivserfarenhet.

När vi utvärderar din ansökan vill vi veta:

 • varför du vill studera ljusdesign
 • varför du vill studera ljusdesign på KTH
 • hur din akademiska bakgrund och yrkesbakgrund bidrar till studierna på det här programmet
 • hur dina yrkesambitioner ser ut efter avslutad utbildning.

Engelskkunskaperna ska motsvara Engelska B/Engelska 6 (svenskt gymnasium).

Urvalsprocessen baseras på följande urvalskriterier:

Universitet och tidigare utbildning (betygsmedelvärde eller tidigare akademisk bedömning, betyg i specifika ämnen och engelska). KTH ljusdesign bedömer de sökande enligt följande särskilda obligatoriska krav:

 • Portfölj: lämna bevis på din förmåga att använda design för att hitta lösningar för en specifik fråga. Informationen kan komma från tidigare utbildning och/eller arbetslivserfarenhet och/eller individuellt självständigt arbete. Dokumentet kommer att bedömas enligt följande kriterier:
  • Erfarenhet av design
  • Och/eller erfarenhet av ljusdesign
  • Typ och nivå av förfining för projektet
  • Förståelse för sammanhang
  • Utformning och stil
 • Två rekommendationsbrev
 • Kort CV
 • Motivationsbrev, maximalt 1 sida

Meritvärderingsskalan är 1–75.

För behörighetskrav och urvalskriterier, se KTH:s antagningsordning i KTH:s regelverk, www.kth.se.