Bilaga 1: Kurslista

Magisterprogram, ljusdesign (TLODM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF270X Examensarbete inom ljusdesign, avancerad nivå 15,0 Avancerad nivå
HS2007 Ljus och människa 9,0 Avancerad nivå
HS2008 Ljus och rum-utomhusbelysning 12,0 Avancerad nivå
HS2009 Ljus och rum-inomhusbelysning 15,0 Avancerad nivå
HS2010 Ljus och teori 9,0 Avancerad nivå

Årskurs 2