Senast ändrad: 2018-12-19
Godkänd: 2018-12-19

Programmet omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år.

Programmet är på avancerad nivå och ges på engelska.

Studieplanen består av ett basblock av kurser, följt av ett två block, 1.2.1-Tillämpningsområden och 1.2.2-Teori.

Minst 25 hp ska läsas ur blocket 1.2.1-Tillämpningsområden och minst 13,5 hp ur gruppen 1.2.2-Teori.