Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, maskininlärning (TMAIM), Utbildningsplan för kull HT2020

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Kurser som går i period 1 och 2 av år 2 kan potentiellt tas under period 1 och period 2 i år 1 om det leder till en hanterbar arbetsbelastning för studenten.

Utöver de obligatoriska och villkorligt valfria kurskraven kan studenten välja mellan alla andra avancerade kurser och språkkurser som ges på KTH för att uppnå 90 hp. Det finns möjlighet att läsa kurser på grundnivå (även om vi föredrar om studenter tar avancerade kurser), men högst 30 högskolepoäng kan räknas in i examen. För dem som vill utöka sin kompetens och kunskap inom datavetenskap och programvaruteknik så erbjuds rekommenderade kurser. Ett examensarbete måste också slutföras.

Information om villkorligt valfria kurser

Välj villkorligt valfria kurser så att följande krav uppfylls:

- minst 6 kurser från Tillämpningsområden + Teori, och
- minst 2 kurser från Tillämpningsområden, samt
- minst 2 kurser från Teori.

Exempel på möjliga kombinationer av kurser:
- minst 2 kurser ur Tillämpningsområden och minst 4 kurser ur Teori,
- minst 3 kurser ur Tillämpningsområden och minst 3 kurser ur Teori,
- minst 4 kurser ur Tillämpningsområden och minst 2 kurser ur Teori.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Kurser som går i period 1 och 2 av år 2 kan potentiellt tas under period 1 och period 2 i år 1 om det leder till en hanterbar arbetsbelastning för studenten.

Utöver de obligatoriska och villkorligt valfria kurskraven kan studenten välja mellan alla andra avancerade kurser och språkkurser som ges på KTH för att uppnå 90 hp. Det finns möjlighet att läsa kurser på grundnivå (även om vi föredrar om studenter tar avancerade kurser), men högst 30 högskolepoäng kan räknas in i examen. För dem som vill utöka sin kompetens och kunskap inom datavetenskap och programvaruteknik så erbjuds rekommenderade kurser. Ett examensarbete måste också slutföras.

Information om villkorligt valfria kurser

Välj villkorligt valfria kurser så att följande krav uppfylls:

    - minst 6 kurser från Tillämpningsområden + Teori, och
    - minst 2 kurser från Tillämpningsområden, samt
    - minst 2 kurser från Teori.

Exempel på möjliga kombinationer av kurser:

    - minst 2 kurser ur Tillämpningsområden och minst 4 kurser ur Teori,
    - minst 3 kurser ur Tillämpningsområden och minst 3 kurser ur Teori,
    - minst 4 kurser ur Tillämpningsområden och minst 2 kurser ur Teori.