Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenten skall följa kurser i minst en kursserie: medicinska tillämpningar av bioteknik eller omics.

Kurser kan även väljas från cell-baserad processbioteknik, enzymbioteknik och miljöbioteknik. Dessutom kan vafria kurser väljas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2165 Biomolekylers struktur och funktion Medicinska tillämpningar, Omics 7,5 hp 7,5
BB2475 Genetik1 Medicinska tillämpningar, Omics 7,5 hp 7,5
BB2255 Tillämpad genteknologi Medicinska tillämpningar, Omics 7,5 hp 7,5
BB2441 Bioinformatik Medicinska tillämpningar, Omics 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2290 Molekylär biomedicin Medicinska tillämpningar 7,5 hp 7,5
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik Omics 7,5 hp 7,5
BB2446 Immunologi Medicinska tillämpningar 7,5 hp 7,5
BB2510 Proteomik Omics 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1180 Ingenjörsfärdigheter 2 Obligatorisk för studenter som saknar tidigare kurser i projektledning och hållbar utveckling 1,5 hp 1,5
BB1160 Eukaryot cellbiologi Obligatorisk för studenter utan tidigare kurs i cellbiologi 7,5 hp 7,5
BB1030 Mikrobiologi Obligatorisk för studenter från CTKEM på KTH 9,0 hp 9,0
BB2460 Biokatalys Enzymbioteknik 7,5 hp 7,5
BB1000 Programmering i Python Rekommenderad för studenter utan tidigare programmeringskurser 7,5 hp 7,5
BB2015 Miljötoxikologi Miljöbioteknik 7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik Enzymbioteknik 7,5 hp 7,5
BB2450 Cellfabriken Cell-baserad processbioteknik 7,5 hp 7,5