Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Studenten skall följa kurser i minst en kursserie: medicinska tillämpningar av bioteknik eller omics.

Kurser kan även väljas från cell-baserad processbioteknik, enzymbioteknik och miljöbioteknik. Dessutom kan vafria kurser väljas.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2510 Proteomik
Omics
6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB1000 Programmering i Python
Rekommenderad för studenter utan tidigare programmeringskurser
7,5
BB1030 Mikrobiologi
Obligatorisk för studenter från CTKEM på KTH
9,0
BB1160 Eukaryot cellbiologi
Obligatorisk för studenter utan tidigare kurs i cellbiologi
7,5
BB1180 Ingenjörsfärdigheter 2
Obligatorisk för studenter som saknar tidigare kurser i projektledning och hållbar utveckling
1,5
BB2015 Miljötoxikologi
Miljöbioteknik
7,5
BB2425 Glykobioteknik
Enzymbioteknik
7,5
BB2450 Cellfabriken
Cell-baserad processbioteknik
7,5
BB2460 Biokatalys
Enzymbioteknik
7,5

Inriktningar

Spår, medicinska tillämpningar av bioteknik (MABT)