Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2165 Biomolekylers struktur och funktion 51323 7,5 hp 7,5
BB2441 Bioinformatik 50072 7,5 hp 7,5
BB1160 Eukaryot cellbiologi
Obligatorisk för student med annan bakgrund än CBIOT
51231 7,5 hp 7,5
BB2255 Tillämpad genteknologi 51291 7,5 hp 7,5
CB1000 Hållbar utveckling och projektledning
Obligatorisk för studenter utan tidigare kurser i hållbar utveckling och projektledning
51216 3,0 hp 3,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1030 Mikrobiologi
Obligatorisk för studenter från CTKEM på KTH
60948 9,0 hp 9,0
BB1000 Programmering i Python
Rekommenderad för studenter utan tidigare programmeringskurser
60430 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2290 Molekylär biomedicin 61014 7,5 hp 7,5
BB2446 Immunologi 61015 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik 60909 7,5 hp 7,5
CB2080 Proteomik 61017 7,5 hp 7,5