Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenten skall följa kurser i minst en inriktning. För examen krävs 90hp inom huvudområdet bioteknik. 

Student på Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi vid KTH
Kursen BB1030 Mikrobiologi är obligatorisk
Kursen BB1160 Eukaryot cellbiologi är obligatorisk

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2165 Biomolekylers struktur och funktion 7,5 hp 7,5
BB2441 Bioinformatik 7,5 hp 7,5
BB2255 Tillämpad genteknologi 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1160 Eukaryot cellbiologi
Obligatorisk för studenter vid Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, KTH
7,5 hp 7,5
CB1000 Hållbar utveckling och projektledning
Obligatorisk för studenter utan tidigare kurser i hållbar utveckling och projektledning
3,0 hp 3,0
BB1030 Mikrobiologi
Obligatorisk för studenter vid Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, KTH
60948 9,0 hp 9,0
BB1000 Programmering i Python
Rekommenderad för studenter utan tidigare programmeringskurser
60430 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Studenten skall följa kurser i minst ett spår. För examen krävs 90hp inom huvudområdet bioteknik. Det rekommenderas att följa två hela spår.

Studenten skall följa kurser i minst ett spår. För examen krävs 90hp inom huvudområdet bioteknik. Det rekommenderas att följa två hela spår.