Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2019. Det kan ske förändringar. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB1030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpning inom bioteknik 3,5 hp 3,5
CB2020 Kliniska tillämpningar av bioteknik 7,5 hp 7,5
ME1040 Industriell ekonomi för bioteknik 4,0 hp 4,0
BB200X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 60126 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Spår, medicinska tillämpningar av bioteknik (MABT)

Kurser (MABT)

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2019. Det kan ske förändringar. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2090 Läkemedelsutveckling 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2010 Industriell rening av biologiska produkter 7,5 hp 7,5
CB2100 Miljöbioprocessteknik 7,5 hp 7,5
BB2520 Bioprocessdesign 15,0 hp 15,0
CB2030 Systembiologi 7,5 hp 7,5

Spår, omics (OMIC)

Kurser (OMIC)

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2019. Det kan ske förändringar. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2030 Systembiologi 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2010 Industriell rening av biologiska produkter 7,5 hp 7,5
CB2100 Miljöbioprocessteknik 7,5 hp 7,5
BB2520 Bioprocessdesign 15,0 hp 15,0
CB2090 Läkemedelsutveckling 7,5 hp 7,5