Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2019

Spår, medicinska tillämpningar av bioteknik (MABT)

Spår, omics (OMIC)