Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2416 Datorstöd för samarbete 9,0 hp Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp Avancerad nivå