Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SD2703 Marin dynamik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2706 Segling för prestanda 6,0 hp Avancerad nivå
SD2707 Marin innovation 5,0 hp Avancerad nivå
SD2708 Skrovkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
SD2710 Marinteknik För student som ej gjort kandidatexamensarbete inom marina system 8,0 hp Avancerad nivå
SD2711 Design av mindre fartyg 10,0 hp Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp Avancerad nivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, fartygsstrukturer och offshore (MEGA)

Spår, passagerarfartyg (MEGB)

Spår, fartygskontruktion (MEGC)

Spår, fartygs operationella förhållanden (MEGD)

Spår, snabba fartyg (MEGE)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (23,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp Avancerad nivå
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp Avancerad nivå
SD2706 Segling för prestanda 6,0 hp Avancerad nivå
SD2707 Marin innovation 5,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp Avancerad nivå
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp Avancerad nivå
SD2711 Design av mindre fartyg 10,0 hp Avancerad nivå