Årskurs 2

Masterprogram, media management (TMEMM), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kontakta programansvarig för information om lista över rekommenderade kurser vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) under ht.

Observera att en rekommenderad eller valfri kurs måste väljas vid HHS eller SSES, under åk 1 eller åk 2.