Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kontakta programansvarig för information om lista över rekommenderade kurser vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) under ht.

Observera att en rekommenderad eller valfri kurs måste väljas vid HHS eller SSES, under åk 1 eller åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2038 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (samhällsvetenskap) 7,5 hp 7,5
DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp 7,5
DM228X Examensarbete inom medieteknik, avancerad nivå 30,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ1210 Introduktion till signalteori 4,5 hp 4,5
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
ME2800 Ideation - Creating a Business Idea 7,5 hp 7,5
DD2325 Tillämpad programmering och datalogi 7,5 hp 7,5
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5