Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

MJ2504 "Integrated project of the year in sustainable energy" 6 hp ska läsas av alla studenter antagna till TMESM oavsett lärosäte (p.1-4).

OBS! Två av de villkorligt valfria kurserna motsvarande 12hp ska väljas

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2502 Industriell dynamik för innovation i kombinerade energisystem 6,0 hp 6,0
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system 6,0 hp 2,0 4,0
MJ2504 Årets integrerade projekt i hållbar energi 6,0 hp 1,0 1,0 2,0 2,0
MJ240X Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 6,0 hp 6,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp 1,5 7,5
MJ2420 Förbränningslära 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2434 Påbyggnadskurs i kyl- och värmepumpteknik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2477 Energipolitik och planering 6,0 hp 2,0 4,0
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 6,0 hp 6,0
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp 3,0