Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, miljövänliga energisystem (TMESM), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Första året läses antingen på KTH eller UPC

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

MJ2504 "Integrated project of the year in sustainable energy" 6 hp ska läsas av alla studenter antagna till TMESM oavsett lärosäte (p.1-4).

Två av de villkorligt valfria ska läsas motsvarade 12 hp.