Senast ändrad: 2019-08-21
Godkänd: 2019-08-21

För att vara behörig till masterprogrammet krävs relevant högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng, kandidatexamen inom naturvetenskap eller teknik, eller teknisk kandidatexamen företrädesvis inom maskinteknik, energi/miljöteknik eller kemiteknik. Andra likvärdiga tekniska eller naturvetenskapliga examina på grundnivå kan också ge behörighet.
Behörighet kan dock bedömas som inte uppfylld om:

  • Den examinerande institutionen anses inte uppfylla acceptabla kvalitetskrav av myndigheterna i det land där skolan är belägen.
  • Innevarande examen uppfyller inte kraven för antagning till motsvarande master nivå i det land där examen erlades.

Andra studier eller arbeteserfarenheter bedöms på grundval av den faktiska kompetens som refereras till. En god och dokumenterad kunskap i engelska skriftligt såväl som muntligt, motsvarande TOEFL minst 580 (papper) eller 92 (internet) och att den skriftliga delen uppfyller minimum kravet på 4,5, 22, respektive; eller ett IELTS resultat om totalt minst 6.5 och varje sektion uppfyller minimikravet på 5,5; eller Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency på engelska (CPE), lägst betyget "C" krävs av alla sökande. Urvalet av studenter till programmet utförs av styrkommittén för programmet, i samråd med antagningsenheten i alla partneruniversitet, och i enlighet med de direktiv som Europeiska kommissionen ställt gällande KIC InnoEnergy.

Alla KIC InnoEnergy ansökningar kommer att hanteras av Karlsruhe Institute of Technology (KIT).