Senast ändrad: 2019-08-21
Godkänd: 2019-08-21

Programmet består av 120 högskolepoäng vilket motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå och sker på engelska.
Programmet erbjuds även inom ramen för KIC InnoEnergy MSc School.

Partneruniversiteten i konsortiet för programmet, Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) är:
KTH - Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Sverige
Alato - Aalto Univeristy, Akademin för naturvetenskap och teknik, Finland
TU / e - Eindhovens tekniska universitet, Nederländerna
Polito - Politecnico di Torino, Italien
UPC - Barcelona Tech, Spanien
IST - Instituto Superior Tecnico, Portugal
AGH - AGH University of Science and Technology, Polen

Möjliga specialiseringsområden/inriktningar för programmet gällande termin 3 och 4:
Innovationer inom energisystem (TU/e)
Solcellssystem (UPC)
Poly-generation (KTH)
Hållbara bränslens ekonomi (AGH)
Havsbaserade energisystem (IST)