Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp 6,0
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp 6,0
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp 6,0
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
HL2014 Säkra medicintekniska produkter 7,5 hp 7,5
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp 6,0
HL2013 Strålterapi 7,5 hp 7,5
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 9,0 hp 9,0
HL2028 Medicinsk signalbehandling 6,0 hp 6,0
HL2030 Subcellulär avbildning, mindre kurs 6,0 hp 6,0
HL2031 Subcellulär avbildning 9,0 hp 9,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp 7,0
SK2501 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs 7,5 hp 7,5
SK2521 Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 6,0 hp 6,0
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp 7,5
HL2019 Medicinsk avbildning med joniserande strålning 6,0 hp 6,0
HL2025 Strukturbiologi och cellbiologi 9,0 hp 9,0
SI2700 Proteinfysik 7,5 hp 7,5
SK2510 Den biologiska cellens fysik I 8,0 hp 8,0
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D 9,0 hp 4,5 4,5
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
HL2010 Ultraljud 6,0 hp 6,0
HL2011 Magnetresonansavbildning 4,5 hp 4,5
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 6,0 hp 6,0
DD2400 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp
SK2530 Introduktion till biomedicin 6,0 hp
SK2540 Ultraljudsfysik och tillämpningar 6,0 hp