Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, medicinsk teknik (TMLEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2018-01-09
Godkänd: 2018-01-24

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå

Alla obligatoriska kurser utom kursen HL1007 Medicinsk teknik gk, som är obligatorisk för vissa studenter, är på avancerad nivå, men vissa valfria och villkorligt valfria kurser kan vara på grundnivå.

 Undervisningen är i huvudsak på engelska. Alla obligatoriska kurser ges på engelska, men vissa valfria och villkorligt valfria kurser kan ges på svenska. Det kommer dock att vara möjligt att nå fram till en examen med endast kurser givna på engelska.

På grund av programmets tvärvetenskapliga natur kommer studenterna att välja en av fem inriktningar:

  • Modern fysik

  • Mekanik

  • Elektronik

  • Mekanik

  • Organisation och ledarskap

Varje inriktning innehåller obligatoriska, villkorligt valfria och valfria kurser. Summan av de obligatoriska och villkorligt valfria kurserna ska vara minst 75 hp. Alla studenter ska också göra ett examinsarbete på 30 hp. Resterande poäng är valfria, men ska vara relevanta för programmets mål.

 Studenter med en annan kandidatexamen än medicinsk teknik kan vara behöriga till programmet, men måste då läsa två extra obligatoriska kurser den första terminen.