Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk teknik (TMLEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
HL2005 Implantat och biomaterial
Obligatorisk för spåret Elektronik
6,0 hp 6,0
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp 6,0
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs
Obligatorisk för spåret Elektronik
9,0 hp 6,0 3,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem
Obligatorisk för spåret Informationsteknik
6,0 hp 6,0
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control
Spår: Ekonomi/organisation
6,0 hp 6,0
MF2030 Mekatronik allmän kurs
Spåren Elektronik och Mekanik
6,0 hp 6,0
MF2043 Robust mekatronik
Spåren Elektronik och Mekanik
6,0 hp 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system
Spåren Elektronik och Informationsteknik
9,0 hp 3,5 5,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering
Spår: Informationsteknik
9,0 hp 6,0 3,0
HL2014 Säkra medicintekniska produkter
Obligatorisk för spåret Ekonomi/organisation
7,5 hp 3,0 4,5
HL2034 Klinisk innovation och design 9,0 hp 4,5 4,5
SE2126 Materialmekanik
Spår: Mekanik
9,0 hp 6,0 3,0
DD2404 Tillämpad bioinformatik
Spår: Informationsteknik
7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Obligatorisk för spåret Informationsteknik
7,5 hp 7,5
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp 6,0
HL2013 Strålterapi
Obligatorisk för spår Modern Physics
7,5 hp 7,5
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård
Obligatorisk för spåret Ekonomi/organisation
6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 9,0 hp 9,0
HL2035 Biomekanik och neuronik
Obligatorisk för spår Mekanik
7,5 hp 7,5
HM102V Vårdlogistik-teori
Obligatorisk för spåret Ekonomi/organisation
7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning
Spår: Informationsteknik
7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning
Spår: Informationsteknik
7,5 hp 7,5
ME2053 Logistik & Supply Chain Management
Spår: Ekonomi/organisation
6,0 hp 6,0
ME2829 Trendanalys och framtidstänkande
Spår: Ekonomi/organisation
7,5 hp 7,5
SG2804 Människans rörelsemekanik
Obligatorisk för spår Mekanik
7,0 hp 7,0
SH2103 Subatomär fysik
Spår: Modern fysik
7,5 hp 7,5
SK2501 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs
Spår: Modern fysik
7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
Spår: Informationsteknik
7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi
Spår: Informationsteknik
7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp 7,5
HL2019 Medicinsk avbildning med joniserande strålning
Obligatorisk för spår Modern Physics
6,0 hp 6,0
HL2025 Strukturbiologi och cellbiologi 9,0 hp 9,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Spår: Ekonomi/organisation
6,0 hp 6,0
SH2302 Kärnfysik
Spår: Modern fysik
8,0 hp 8,0
SI2720 Biofysik
Spår: Modern fysik
7,5 hp 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Spår: Informationsteknik
15,0 hp 7,0 8,0
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D
Obligatorisk för spåret Informationsteknik
9,0 hp 4,5 4,5
DD2401 Neurovetenskap
Spåren Elektronik och Informationsteknik
7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Spår: Informationsteknik
7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
Spår: Informationsteknik
7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik
Obligatorisk för spåret Elektronik
7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning
Spåren Elektronik och Informationsteknik
7,5 hp 7,5
HL2010 Ultraljud
Obligatorisk för spår Modern Physics
6,0 hp 6,0
HL2011 Magnetresonansavbildning
Obligatorisk för spår Modern Physics
4,5 hp 4,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion
Spår: Elektronik
7,5 hp 7,5
ME2815 Affärsmodellen
Spår: Ekonomi/organisation
7,5 hp 7,5
ME2824 Från forskning till företagande
Spår: Ekonomi/organisation
7,5 hp 7,5
SE2121 Biomekanik
Obligatorisk för spår Mekanik
9,0 hp 9,0