Spår, biomekanik (BIME)

Inriktningen biomekanik är baserad på kunskaper i mekanik och hållfasthestlära. Inriktningen fokuserar på analys av mänsklig rörelse och modellering av människokroppen. Dessa modeller kan användas exempelvis för skadeprevention och rhabilitering, likväl som tillverkning av proteser eller annan hjälpande teknik

Spår, vårdlogistik och organisation (HLMT)

Spår vårdlogistik och organisation fokuserar mindre på teknisk innvation och mer på design av modern hälso- och sjukvård som ett system, för ökad effektivitet och sänkta kostnader

Spår, medicinsk elektronik (MEEL)

Ingen information inlagd.

Spår, medicinska bildsystem (MEIM)

Ingen information inlagd.

Spår, medicinsk informatik (MEIN)

Ingen information inlagd.