Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

I årskurs 2 läses rekommendera kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.
(Se lista över examensarbeten nedan)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF201X Examensarbete inom träkemi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KF202X Examensarbete inom pappersteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KF203X Examensarbete inom fiberteknologi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KF204X Examensarbete inom massateknologi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KF205X Examensarbete inom polymerteknologi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KF206X Examensarbete inom polymera material, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KF207X Examensarbete inom ytbehandlingsteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
KF211X Examensarbete inom biokompositer, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2300 Biomedical Materials 7,5 hp 7,5
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 hp 7,5
KF2470 Massa- och pappersprocesser 7,5 hp 7,5
KF2500 Polymerteknologi 9,0 hp 9,0
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KF2150 Ytbehandlingskemi 7,5 hp 7,5
KF2510 Massa- och pappersprocesser, fördjupningskurs 7,5 hp 7,5
KF2520 Design av produkter inom materialkemin 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
KE2310 Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 7,5 hp 7,5
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp 7,5
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp 7,5