Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2013. Det kan ske förändringar. För en korrekt uppdaterad lista, se studiehandboken för respektive läsår.

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.
Se lista över examensarbeten;

Examensarbete inom Träkemi  KF201X
Examensarbete inom Pappersteknik KF202X
Examensarbete inom Fiberteknologi KF203X
Examensarbete inom Massateknologi KF204X
Examensarbete inom Polymerteknologi KF205X
Examensarbete inom Polymera material KF206X
Examensarbete inom Ytbehandlingsteknik KF207X
Examensarbete inom Kemiteknik KE202X
Examensarbete inom Energiprocesser KE203X
Examensarbete inom Analytisk kemi KD202X
Examensarbete inom Fysikalisk kemi KD203X
Examensarbete inom Kärnkemi KD204X
Examensarbete inom Oorganisk kemi KD205X
Examensarbete inom Organisk kemi KD206X
Examensarbete inom Ytkemi KD207X
Examensarbete inom Korrosionslära KD210X

Studenter som läser civilingenjörsutb i Bioteknik och vill få en civilingenjörsexamen i bioteknik ska läsa 2 av följande kurser:
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi, 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2300 Biomedical Materials 7,5 hp 7,5
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 hp 7,5
KF2470 Massa- och pappersprocesser 7,5 hp 7,5
KF2500 Polymerteknologi 9,0 hp 9,0
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KE2350 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 6,0 hp 6,0
KF2150 Ytbehandlingskemi 7,5 hp 7,5
KF2520 Design av produkter inom materialkemin 7,5 hp 7,5