Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2014. Det kan ske förändringar.  Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå, 30 hp.
Se listan nedan;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå - KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X    

CBIOT-studenter som ska ha civilingenjörsexamen i bioteknik ska välja 2 av följande kurser;
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi, 7,5 hp

NORDIC MASTER- spår polymerteknologi
I årskurs 2 på KTH (årskurs 1 läst på Aalto, DTU eller NTNU) läses 2 obligatoriska kurser, 2 rekommenderade samt ett obligatorisk examensarbete 30hp. Se under inriktningar.

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2300 Biomedical Materials 7,5 hp 7,5
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 hp 7,5
KF2470 Massa- och pappersprocesser 7,5 hp 7,5
KF2500 Polymerteknologi 9,0 hp 9,0
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KE2350 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 6,0 hp 6,0
KF2150 Ytbehandlingskemi 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, polymerteknologi (POTE)

Kurser (POTE)

Nordic Master in Polymertechnology

I årskurs 2 på KTH (årskurs 1 läst på Aalto, DTU eller NTNU) läses

  • 2 obligatoriska kurser
  • 2 rekommenderade kurser
  • samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp, Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X    

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2110 Materials mekaniska egenskaper 7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
KF200X Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå 30,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2300 Biomedical Materials 7,5 hp 7,5
KF2470 Massa- och pappersprocesser 7,5 hp 7,5
KF2500 Polymerteknologi 9,0 hp 9,0
KF2150 Ytbehandlingskemi 7,5 hp 7,5
KF2510 Massa- och pappersprocesser, fördjupningskurs 7,5 hp 7,5
KF2520 Design av produkter inom materialkemin 7,5 hp 7,5