Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, makromolekylära material (TMMMM), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

I årskurs 1 läses två obligatoriska kurser samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Kurserna KF2110 och AK2036 är obligatoriska kurser för alla studerande på programmet, med undantag för de som är antagna med programbakgrund Materialdesign (CMATD), som istället läser följande två obligatoriska kurser: KD1230 och AK2036.

CBIOT-studenter som ska ha civilingenjörsexamen i bioteknik ska välja 2 av följande kurser;
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi, 7,5 hp

NORDIC MASTER spår Polymerteknologi
I årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser samt fyra rekommenderade kurser. Se under inriktningar.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2016. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.

Se lista över examensarbeten;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå -  KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X

NORDIC MASTER- spår polymerteknologi
I årskurs 2 på KTH (årskurs 1 läst på Aalto, DTU eller NTNU) läses 2 obligatoriska kurser, 2 rekommenderade samt ett obligatorisk examensarbete 30hp. Se under inriktningar.

Spår, polymerteknologi (POTE)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Nordic Master in Polymertechnology

  • I årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser
  • samt 4 rekommenderade kurser

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Nordic Master in Polymertechnology

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2016. Det kan ske förändringar.  Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 på KTH (årskurs 1 läst på Aalto, DTU eller NTNU) läses

  • 2 obligatoriska kurser
  • 2 rekommenderade kurser
  • samt den obligatoriska examensarbetet inom Fiber och Polymerteknologi