Senast ändrad: 2018-01-07
Godkänd: 2018-01-07

Makromolekylära material är ett tvåårigt masterprogram på 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.

Programmet är uppdelat i två spår. Det första spåret "Makromolekylära material" består av två års studier vid KTH. Kurserna ges huvudsakligen av Skolan för kemivetenskap.

Det andra spåret "Nordic master i polymerteknologi" är en dubbel examen utbildning som ges i samarbete med Nordic Five Tech. Studenten ska studera ett år (60 hp) på KTH och ett år (60 hp) vid Aalto-Universitet i Finland, DTU i Danmark eller NTNU i Norge. För vidare information se (på engelska); Study at KTH, master's programmes på www.kth.se