Årskurs 2

Masterprogram, makromolekylära material (TMMMM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2019. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.

Se lista över examensarbeten;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå -  KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X

NORDIC MASTER- spår polymerteknologi
I årskurs 2 på KTH (årskurs 1 läst på Aalto eller DTU) läses 2 obligatoriska kurser, 2 rekommenderade samt ett obligatorisk examensarbete 30hp. Se under inriktningar.

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5
KD2300 Biomedical Materials 7,5
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 7,5
KF2150 Ytbehandlingskemi 7,5
KF2470 Massa- och pappersprocesser 7,5
KF2505 Polymera materials bearbetning 7,5

Inriktningar

Spår, polymerteknologi (POTE)

Nordic Master in Polymertechnology

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2018. Det kan ske förändringar.  Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 på KTH (årskurs 1 läst på Aalto eller DTU) läses

  • 2 obligatoriska kurser
  • 2 rekommenderade kurser
  • samt den obligatoriska examensarbetet inom Fiber och Polymerteknologi
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5
KF200X Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå 30,0
KF2110 Materials mekaniska egenskaper 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KD2300 Biomedical Materials 7,5
KF2150 Ytbehandlingskemi 7,5
KF2470 Massa- och pappersprocesser 7,5
KF2505 Polymera materials bearbetning 7,5