Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, makromolekylära material (TMMMM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
KF2110 Materials mekaniska egenskaper
Läses ej av studerande med programbakgrund Materialdesign (CMATD)
7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 Avancerad nivå
KF2130 Polymerkemi 7,5 Avancerad nivå
KF2140 Polymerfysik 7,5 Avancerad nivå
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 7,5 Avancerad nivå
KF2460 Biofibrernas kemi 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 Avancerad nivå
BB2425 Glykobioteknik 7,5 Avancerad nivå
BB2460 Biokatalys 7,5 Avancerad nivå
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 Avancerad nivå
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 Avancerad nivå
KE2310 Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 7,5 Avancerad nivå
KF2180 Biopolymerer 7,5 Avancerad nivå
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 Avancerad nivå
KF2480 Bioraffinaderiets kemi 7,5 Avancerad nivå
KF2495 Polymera kompositer - mikro- och nanoskala 7,5 Avancerad nivå
ME2814 Idégenerering 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

I årskurs 1 läses två obligatoriska kurser samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Kurserna KF2110 och AK2036 är obligatoriska kurser för alla studerande på programmet, med undantag för de som är antagna med programbakgrund Materialdesign (CMATD), som istället läser följande två obligatoriska kurser: KD1230 och AK2036. Har man redan läst kursen KD1230 ska man istället läsa en rekommenderad kurs eller villkorligt valfri kurs.

CBIOT-studenter som ska ha civilingenjörsexamen i bioteknik ska välja 2 av följande kurser;
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi, 7,5 hp
BB2425 Glykobioteknik, 7,5 hp

NORDIC MASTER spår Polymerteknologi
I årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser samt fyra rekommenderade kurser. Se under inriktningar.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 Avancerad nivå
KD2300 Biomedical Materials 7,5 Avancerad nivå
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 Avancerad nivå
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 7,5 Avancerad nivå
KF2150 Ytbehandlingskemi 7,5 Avancerad nivå
KF2470 Massa- och pappersprocesser 7,5 Avancerad nivå
KF2505 Polymera materials bearbetning 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2019. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.

Se lista över examensarbeten;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå -  KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X

NORDIC MASTER- spår polymerteknologi
I årskurs 2 på KTH (årskurs 1 läst på Aalto eller DTU) läses 2 obligatoriska kurser, 2 rekommenderade samt ett obligatorisk examensarbete 30hp. Se under inriktningar.

Spår, polymerteknologi (POTE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
KF2110 Materials mekaniska egenskaper 7,5 Avancerad nivå
KF2130 Polymerkemi 7,5 Avancerad nivå
KF2140 Polymerfysik 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KF2180 Biopolymerer 7,5 Avancerad nivå
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 Avancerad nivå
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 7,5 Avancerad nivå
KF2460 Biofibrernas kemi 7,5 Avancerad nivå
KF2480 Bioraffinaderiets kemi 7,5 Avancerad nivå
KF2495 Polymera kompositer - mikro- och nanoskala 7,5 Avancerad nivå
ME2814 Idégenerering 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Nordic Master in Polymertechnology

  • I årskurs 1 läses fyra obligatoriska kurser
  • samt 4 rekommenderade kurser

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
KF200X Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
KF2110 Materials mekaniska egenskaper 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KD2300 Biomedical Materials 7,5 Avancerad nivå
KF2150 Ytbehandlingskemi 7,5 Avancerad nivå
KF2470 Massa- och pappersprocesser 7,5 Avancerad nivå
KF2505 Polymera materials bearbetning 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Nordic Master in Polymertechnology

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2018. Det kan ske förändringar.  Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 på KTH (årskurs 1 läst på Aalto eller DTU) läses

  • 2 obligatoriska kurser
  • 2 rekommenderade kurser
  • samt den obligatoriska examensarbetet inom Fiber och Polymerteknologi

Årskurs 3