Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Årskurs 1 består av 53 hp obligatoriska kurser och 7,5 hp rekommenderade, eller valfria, kurser.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Årskurs 2 består av 17,5 hp obligatoriska kurser (inklusive AK2038 eller MJ2673), 12 hp rekommenderade, eller valfria, kurser samt 30 hp examensarbete.