Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (53,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DM2556 Interkulturell kommunikation 7,5 Avancerad nivå
DM2558 Mediemanagement 15,0 Avancerad nivå
DM2559 Medieproduktion 11,0 Avancerad nivå
DM2578 Social Media Technologies 7,5 Avancerad nivå
ME1000 Industrial Management 6,0 Grundnivå
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
ME2809 Trendspotting & Future Thinking 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Årskurs 1 består av 53 hp obligatoriska kurser och 7,5 hp rekommenderade, eller valfria, kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (55,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2038 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (samhällsvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
DM228X Examensarbete inom medieteknik, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
DM2571 Framtidens medier 10,0 Avancerad nivå
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
ME1023 Industriell marknadsföring 6,0 Grundnivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 Avancerad nivå
ME2026 Brand, Trends and Traditions 6,0 Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control 6,0 Avancerad nivå
ME2802 Execution - Running your own Company 7,5 Avancerad nivå
ME2804 Social Innovation and Entrepreneurship 7,5 Avancerad nivå
ME2805 Design and Innovation in Context 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Årskurs 2 består av 17,5 hp obligatoriska kurser (inklusive AK2038 eller MJ2673), 12 hp rekommenderade, eller valfria, kurser samt 30 hp examensarbete.