Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 2 består av 17,5 hp obligatoriska kurser, 12,5 hp valfria kurser samt 30 hp examensarbete.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2038 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (samhällsvetenskap) 7,5 hp 7,5
DM2571 Framtidens medier 10,0 hp 5,0 5,0
DM228X Examensarbete inom medieteknik, avancerad nivå 30,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
ME2802 Execution - Running your own Company 7,5 hp 7,5
ME2805 Design and Innovation in Context 7,5 hp 7,5
ME2804 Social Innovation and Entrepreneurship 7,5 hp 7,5
ME2028 Behavioural Management Control 6,0 hp