Årskurs 2

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Årskurs 2 består av 17,5 hp obligatoriska kurser, 12,5 hp valfria kurser samt 30 hp examensarbete.