Årskurs 1

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2572 Teori och metod för Medieteknik 7,5 7,5
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5 7,5
DM2575 Programintegrerande kurs i media management 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5
DM2579 Medieproduktion 7,5 7,5
DM2556 Interkulturell kommunikation 60942 7,5 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60943 7,5 7,5
DM2077 Mediejuridik 60940 7,5 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 61070 7,5 7,5
Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 6,0
ME2718 Management och strategi 7,5 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 3,0 3,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans
Platsbegränsad kurs
7,5 7,5
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 6,0
ME2092 Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet 6,0 6,0
AK2014 Beslutsteori
Platsbegränsad kurs
60336 7,5 7,5
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 60745 6,0 6,0
ME2093 Teknisk och industriell omvandling 60722 6,0 6,0
ME2816 Genomförande
Platsbegränsad kurs
60635 7,5 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60701 9,0 4,5 4,5
DM2578 Social Media Technologies 60937 7,5 7,5
DM2582 Media Lab
Platsbegränsad kurs
60938 7,5 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship 60830 7,5 7,5
ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 60751 6,0 6,0
ME2826 Socialt entreprenörskap
Platsbegränsad kurs
60711 7,5 7,5