Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (56,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DM2077 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2556 Interkulturell kommunikation 7,5 Avancerad nivå
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 Avancerad nivå
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 Avancerad nivå
DM2572 Teori och metod för Medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2575 Programintegrerande kurs i media management 4,0 Avancerad nivå
DM2579 Medieproduktion 7,5 Avancerad nivå
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2014 Beslutsteori
Platsbegränsad kurs
7,5 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans
Platsbegränsad kurs
7,5 Avancerad nivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2578 Social Media Technologies 7,5 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab
Platsbegränsad kurs
7,5 Avancerad nivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 Avancerad nivå
ME2062 Technology-based Entrepreneurship 7,5 Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 Avancerad nivå
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 Avancerad nivå
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 Avancerad nivå
ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 6,0 Avancerad nivå
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 Avancerad nivå
ME2092 Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet 6,0 Avancerad nivå
ME2093 Teknisk och industriell omvandling 6,0 Avancerad nivå
ME2718 Management och strategi 7,5 Avancerad nivå
ME2816 Genomförande
Platsbegränsad kurs
7,5 Avancerad nivå
ME2826 Socialt entreprenörskap
Platsbegränsad kurs
7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (41,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DA234X Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot media management, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
DM2575 Programintegrerande kurs i media management 4,0 Avancerad nivå
DM2584 Avancerad projektkurs i Media Management 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2578 Social Media Technologies 7,5 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 Avancerad nivå
ME2062 Technology-based Entrepreneurship 7,5 Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 Avancerad nivå
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 Avancerad nivå
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 Avancerad nivå
ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 6,0 Avancerad nivå
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 Avancerad nivå
ME2092 Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet 6,0 Avancerad nivå
ME2093 Teknisk och industriell omvandling 6,0 Avancerad nivå
ME2718 Management och strategi 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Årskurs 3