Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2014 Beslutsteori Platsbegränsad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans Platsbegränsad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp Avancerad nivå
DM2582 Media Lab Platsbegränsad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp Avancerad nivå
ME2062 Technology-based Entrepreneurship 7,5 hp Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp Avancerad nivå
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp Avancerad nivå
ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp Avancerad nivå
ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 6,0 hp Avancerad nivå
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 hp Avancerad nivå
ME2092 Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2093 Teknisk och industriell omvandling 6,0 hp Avancerad nivå
ME2718 Management och strategi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2816 Genomförande Platsbegränsad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
ME2826 Socialt entreprenörskap Platsbegränsad kurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (41,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DA234X Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot media management, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
DM2575 Programintegrerande kurs i media management 4,0 hp Avancerad nivå
DM2584 Avancerad projektkurs i Media Management 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar