Senast ändrad: 2018-06-19
Godkänd: 2018-06-19

Programmet omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år.

Programmet är på avancerad nivå och undervisningsspråket är engelska.