Årskurs 1

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2572 Teori och metod för Medieteknik 7,5 hp 7,5
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5 hp 7,5
DM2579 Medieproduktion 7,5 hp 1,5 6,0
DM2575 Programintegrerande kurs i media management 4,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DM2556 Interkulturell kommunikation 60183 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60369 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 60552 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 60373 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans
Platsbegränsad kurs
7,5 hp 7,5
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 hp 6,0
ME2092 Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet 6,0 hp 6,0
AK2014 Beslutsteori
Platsbegränsad kurs
60561 7,5 hp 7,5
ME2093 Teknisk och industriell omvandling 60076 6,0 hp 6,0
ME2816 Genomförande
Platsbegränsad kurs
60218 7,5 hp 7,5
ME2073 Affärsutvecklingslabb 60207 9,0 hp 4,5 4,5
DM2578 Social Media Technologies 60569 7,5 hp 7,5
DM2582 Media Lab
Platsbegränsad kurs
60571 7,5 hp 7,5
ME2062 Technology-based Entrepreneurship 60199 7,5 hp 7,5
ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 60187 6,0 hp 6,0
ME2826 Socialt entreprenörskap
Platsbegränsad kurs
60190 7,5 hp 7,5
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp