Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-01-21
Godkänd: 2019-01-21

Programmet omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet är på avancerad nivå och undervisningsspråket är engelska.