Årskurs 2

Masterprogram, marina system (TMRSM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska kurser + spårkurser ≥ 75 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
SD2703 Marin dynamik 8,0 hp 4,0 4,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2706 Segling för prestanda 6,0 hp 6,0
SD2702 Marindesign
10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2.
20,0 hp 5,0 5,0